Budynek ZSGH
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Szkoła z 65-letnią tradycją przygotowuje najlepszych pracowników w branży gastronomomicznej i hotelarsko-turystycznej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Jeśli marzysz, aby realizować swoje kulinarne pasje, chcesz fachowo organizować imprezy gastronomiczne lub marzysz o własnej restauracji dołacz do nas.

Technik hotelarstwa
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Wybierz ten zawód jeśli chcesz fachowo przygotować się do pracy w hotelu, lubisz zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi.

Kelner
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Jeśli lubisz pracę z ludżmi, chcesz nauczyć się sztuki obsługiwania gości i nakrywania stołów, jesteś otwarty i kontaktowy to zawód dla Ciebie.

Technik obsługi turystycznej
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Jak sprawić by wracający z urlopu klient był zadowolony? U nas nauczysz się jak zorganizować wycieczkę doskonałą i jak poprowadzić agencję turystyczną. Jeśi lubisz poznawać świat i nie boisz się wyzwań wybierz ten zawód.

Kucharz
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Kucharz to artystyczny zawód z przyszłością cieszący się coraz większym uznaniem. Nauczysz się sporządzać potrawy i obsługiwać urządzenia gastronomiczne. W tym zawodzie nietrudno o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie.

Cukiernik
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Tutaj poznasz tajniki pieczenia ciasta i sporządzania deserów. Nauczysz się obsługi maszyn i urzadzeń cukierniczych. Zachwycisz sztuką dekorowania wyrobów cukierniczych. Możesz także zrealizować marzenia o własnej cukierni.

 

           

     
 

Szkolny konkurs wiedzy o Kaliszu w setną rocznicę zburzenia miasta

Lekcja historii o Kaliszu

Galeria zdjęć
14 maja uczniowie Zespołu Szkól Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, z klas pierwszych żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w rajdzie po mieście Kaliszu w ramach innowacji pedagogicznej – „Kalisz-moja mała ojczyzna”.
Uczniowie pod kierunkiem przewodnika PTTK w Kaliszu, pana Piotra Sobolewskiego, zwiedzali miasto i poznawali jego historię oraz ciekawe miejsca.
Wędrówka rozpoczęła się przy moście Kamiennym i przebiegała Aleją Wolności, parkiem do placyku przed basztą Dorotką, plac św. Józefa, plac Jana Pawła II. Plantami uczniowie dotarli do katedry św. Mikołaja a zwiedzanie zakończyło się przy Ratuszu , gdzie z platformy widokowej na wieży podziwiali piękną panoramę miasta i można było podsumować wycieczkę z lotu ptaka.

Plan trasy:


Śródmiejska

- most Kamienny
- Złoty Róg

Aleja Wolności

- historia zabudowy
- budynki: banku PKO, Trybunału, folusza, willi Calisia, banku b. NBP, teatru i in.
- most Trybunalski
- za nim klasztor i kościół franciszkański

Park

- most teatralny i restauracja KTW
- historia (najstarszego w Polsce) parku
- budynki Domu Rzemiosła,  CKiS i  Hydropatii

Placyk przed basztą Dorotką

- historia murów miejskich
- legenda o Dorotce
- była i obecna cerkiew – Kalisz wielokulturowy

Plac św. Józefa

- „pałac gubernatora”
- kompleks pojezuicki
- pomnik Ojca Świętego i inne ciekawsze obiekty z placu

Bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP
(św. Józefa)

- historia obiektu
- poliptyk gotycki i inne elementy wyposażenia
- cudami słynący obraz Świętej Rodziny
- kaplica księży z Dachau

Place Jana Pawła II
i Kilińskiego

- historia zmian w zabudowie
- zamek
- liceum i pomnik Asnyka
- pałac Puchalskich ( mieszk. Konopnickiej)
- kościół pobernardyński
- byłe obiekty przemysłowe na tym przedmieściu

Planty

- historia zasypania Babinki i pomnik książki

Katedra

- historia i znaczenie obiektu
- (były) obraz Rubensa, witraże  i inne elementy wyposażenia
- kaplica Polska z polichromią Tetmajera

Rynek

- wybrane kamienice
- postaci kaliszan z „medalionów”

Ratusz

- historia kaliskich obiektów ratuszowych i herbu
- uporządkowanie historii miasta przy okazji zwiedzania mini-ekspozycji w wieży
- unikalny mechanizm zegarowy
- podziwianie panoramy miasta z platformy widokowej na wieży (krótko o pozostałych obiektach „w zasięgu wzroku”)

Na koniec ciekawej opowieści i wędrówki po mieście, przewodnik opowiedział jeszcze krótko  o zniszczeniach z 1914 r. i odbudowie miasta, co będzie kolejnym punktem  w realizacji programu innowacji pedagogicznej. Bogactwo kulturowe  Kalisza jest tak różnorodne, że przed uczestnikami projektu wiele  jeszcze nieodkrytych dróg, nieznanych szlaków, zapomnianych historii.
Opinie o „miejskiej i interaktywnej lekcji   historii miasta”,  były wystarczająco wysokie, aby zachęcić innych, do udziału w takiej formie zdobywania wiedzy. Z inicjatywy młodzieży został wyznaczony kolejny termin wycieczki                   po „małej ojczyźnie” ( 19 maja).

Eryk Gorzelańczyk

Innowacja pedagogiczna „Kalisz moja mała ojczyzna”
realizowana w Zespole Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich
im. Janka Bytnara  „ Rudego” w Kaliszu

 

1. Cele główne innowacji pedagogicznej:

 • poznanie ciekawych miejsc związanych z historią oraz zwiedzenie miasta,
 • zaznajomienie z  mapą  Kalisza – „wczoraj i dziś”
 • rozwijanie świadomości regionalnej – tożsamość kaliszanina
 • poznanie środowiska swojego miasta i jego specyfiki
 • rozwijanie zainteresowań przeszłością własną, rodziny i miasta
 • poznanie topografii „swojego” miasta
 • poznanie różnorodnych źródeł zdobywania wiedzy o Kaliszu i regionie
 • gromadzenie informacji o historii i dorobku kulturalnym Kalisza
 • znajomość lokalnych przykładów sztuki współczesnej, oraz wybranych zabytków
 • kształtowanie postawy estetycznej w oparciu o sztukę Kalisza i regionu
 • znajomość zabytków i obiektów kultury swojego regionu
 • znajomość lokalnych twórców kultury
 • praktyczna znajomość aktualnej i historycznej topografii miasta
 • samodzielne poszukiwanie różnych źródeł wzbogacania wiedzy historycznej
 • rozumienie roli kontynuacji tradycji w tworzeniu kultury miasta
 • rozwój tolerancji w oparciu o wielokulturową przeszłość Kalisza

 

 • Nowatorski charakter  innowacji

Innowacja stanowi  korelację treści wielu przedmiotów, uatrakcyjnia realizację podstawy programowej, szkolnego programu wychowawczego, programu profilaktyki, daje możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju  zainteresowań uczniów,  uczy zdolności twórczego myślenia, kreatywności, umiejętności pracy w zespole,  otwartości , zapoznaje  z  historią  Kalisza,  regionem wielokulturowym,  popularyzuje  miejsca lokalne  i osoby związane z miastem.

 • Sposoby realizacji innowacji
 • wycieczki szkolne, rajdy
 • konkurs
 • lekcje
 • spotkania z osobami związanymi z miastem

 

 • Kalendarium realizacji:

• II 2014r. - przygotowanie projektu, opracowanie harmonogramu  i wybór form, dokumentacji projektu
• III 2014r. – V 2015r. – realizcja poszczególnych etapów projektu:

 • spotkanie z prezesem PTTK Kalisz p. Mateuszem Przyjaznym i zwiedzanie miasta (Jolanta Olczak, Ewa Wawrzyńczak, Eryk Gorzelańczyk)
 • spotkanie z  przewodnikiem kaliskim p. dr Piotrem Sobolewskim (Jolanta Olczak, Ewa Wawrzyńczak, Eryk Gorzelańczyk)
 • spotkanie z artystą i jego rysunkami – Kalisz Władysława Kościelniaka (Dorota Szaleniec – Plichta, Eryk Gorzelańczyk)
 • lekcja muzealna w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej – moje miasto w legendach - (Krzysztof Grzesiak, Eryk Gorzelańczyk)
 • zwiedzanie miejsc upamiętniających wydarzenia II wojny światowej (Krzysztof Grzesiak, Eryk Gorzelańczyk)
 • wycieczka po Kaliszu – szlakiem budowli Sylwestra Szpilowskiego (Jolanta Olczak, Ewa Wawrzyńczak, Eryk Gorzelańczyk)
 • wycieczka do kaliskiego antykwariatu DESA i galerii BWA (Dorota Szaleniec – Plichta, Eryk Gorzelańczyk)
 • wycieczka na teren wykopalisk na Zawodziu (Krzysztof Grzesiak, Eryk Gorzelańczyk)
 • wycieczka – okolice Kalisza - Gołuchów – perła krajoznawcza regionu (Jolanta Olczak, Ewa Wawrzyńczak, Eryk Gorzelańczyk)
 • konkurs o historii miasta Kalisza (Eryk Gorzelańczyk) 
 • Spodziewane efekty wdrożenia innowacji

Uczeń potrafi:

 • Prezentować  własny region i jego walory, na tle Polski i Europy
 • Wskazać związki łączące tradycję rodzinną z tradycjami regionu
 • Dostrzec wpływ wartości związanych z kulturą regionu na życie osobiste i społeczne
 • Świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty lokalnej
 • Wskazać wartości, jakie stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w życiu człowieka
 • Działać na rzecz ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego
 • Zasady  i sposoby ewaluacji

-  V 2015r. – Podsumowanie, sprawozdanie z realizacji projektu i ewaluacja ,
- Działania i prace zostaną zaprezentowane na szkolnej stronie internetowej szkoły,
- Karty wycieczki
- Ocena poziomu wiedzy, umiejętności uczniów biorących udział w   konkursach wiedzy o Kaliszu i regionie
- Wybrani losowo uczniowie (uczestnicy) wypełnią ankiety ewaluacyjne,
- Wywiad autora innowacji z nauczycielami realizującymi innowację.

 

 

                                                                                                                    Zobacz nową pracownię hotelarską
Pracownia hotelarska

Warto zajrzeć

portal promujący zwiedzanie miasta w bliskiej realacji z dobrą kuchnią.